KBSV- Báo cáo Tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán

31/03/2021 - 580 lượt xem
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

2. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán.