Hướng dẫn thay đổi CMND/CCCD

Hướng dẫn cập nhật thông tin CMND/CCCD
Quý Khách hàng có thể thực hiện thay đổi thông tin trực tiếp tại các điểm giao dịch của KBSV (chi tiết điểm giao dịch trong bảng bên dưới) hoặc thực hiện thay đổi online qua ứng dụng KB Buddy/KB Buddy Pro/KB Mobile với thao tác vô cùng đơn giản như sau: 

1. Thay đổi thông tin trực tiếp tại các điểm giao dịch của KBSV
Quý Khách hàng tham khảo mẫu thay đổi thông tin 
tại đây

2. Thay đổi thông tin qua ứng dụng KB Buddy/KB Buddy Pro/KB Mobile 

Lưu ý: tính năng thay đổi CMND/CCCD chỉ áp dụng đối với các Khách hàng sử dụng CCCD gắn chip. Nếu chưa có ứng dụng KB Buddy/KB Buddy Pro, mời Quý Khách tải tại đây
2.1 Qua ứng dụng KB Buddy/KB Buddy Pro


2.2 Qua ứng dụng KB Mobile