Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

12/04/2019 - 562 lượt xem
Sáng ngày thứ 5, 11/4/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã diễn ra tại Hội sở chính. Tham dự Đại hội có ông Park Chun Soo – Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và các Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam. 

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị KBSV đã báo cáo Hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2018. Cụ thể, năm 2018 doanh thu của KBSV đạt 269,8 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43,8 tỉ đồng. Đại hội đã thông qua phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019 với mục tiêu đạt doanh thu 452,4 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 126,2 tỉ đồng; thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận, lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019, kí kết hợp đồng hợp tác với cổ đông lớn là Công ty Chứng khoán KB Hàn Quốc; phát hành trái phiếu KBSV năm 2019.

Cũng trong Đại hội, Hội đồng cổ đông đã thống nhất về phương án nhân sự: bầu bổ sung ông Chun Byoung Jo – Cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán KB Hàn Quốc làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán KB Việt Nam.

Với những quyết định về phương hướng hoạt động, nhân sự đã đề ra, KBSV tin tưởng sẽ ngày càng mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, luôn lấy khách hàng làm trung tâm để không ngừng mang đến sự hỗ trợ toàn vẹn và lợi ích tối đa cho khách hàng và nhà đầu tư.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội: