Biểu lãi suất dịch vụ tài chính

BIỂU LÃI SUẤT DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
Áp dụng từ ngày 31/08/2020
 
Ghi chú:
  • Biểu lãi suất mới áp dụng đối với các dư nợ mới phát sinh kể từ ngày 31/08/2020.
  • Lãi suất cho vay ký quỹ và lãi suất ứng trước đối với một số khách hàng có thể cao hơn lãi suất tiêu chuẩn tùy thuộc vào chính sách khách hàng và sản phẩm cụ thể trong từng thời kỳ.