Bản tin tuần

Bản tin tuần 14 (08/04 - 12/04/2019)

12/04/2019 26 lượt xem
Với việc thị trường chứng khoán đang bước vào mùa cao điểm công bố KQKD quý I/2019 và họp ĐHCĐ, cùng với những thông tin bất lợi của thị trường thế giới, tâm lý thị trường chung sẽ tiếp tục thận trọng, chờ đợi những tín hiệu rõ nét hơn. Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng ở mức trung bình thấp cho đến khi tín hiệu thị trường chuyển biến tích cực hơn.