Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (“KBSV”), thành viên của KB Securities và KBFG, (Hàn Quốc) là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam, có kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực chứng khoán. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Chứng khoán và Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư chuyên nghiệp cho các khách hàng gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước. 

Tầm nhìn của KBSV là trở thành một trong các công ty chứng khoán có chất lượng dịch vụ tốt nhất tại Việt Nam, trên cơ sở cam kết theo các giá trị và triết lý cốt lõi của chúng tôi trong vòng 3-5 năm tới. Trải qua 9 năm hình thành và phát triển, trong đó có 5 năm tái cơ cấu, KBSV đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Các lý do chính được các ứng cứ viên quan tâm khi lựa chọn KBSV làm nơi phát triển sự nghiệp của mình bao gồm:

 • Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, chuyên nghiệp khuyến khích sự năng động và sáng tạo;
 • Tiềm năng phát triển theo hướng chuyên nghiệp của KBSV;
 • Cơ chế đãi ngộ cạnh tranh so với các công ty trong ngành.

Các tài liệu tham khảo

 

Để hiểu thêm về văn hóa KBSV, các bạn vui lòng download các tài liệu sau:

 

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)