Tin chi tiết
KBSV_Notice of invitation to 2018 Annual General Meeting (AGM)
13/03/2018 10:17:33 SA In tin

                                                   THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING IN 2018

                                          KB SECURITIES VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

 

            To:                   Shareholders of KB Securities VietNam Joint Stock Company

 

KB Securities VietNam Joint Stock Company would like to invite shareholders to participate in the Annual General Shareholders’ Meeting of 2018, with details as follow:

 1. Time:                09:00, Saturday March 24, 2018
 2. Venue:              Floor 2 Meeting room - KB Securities VietNam Joint Stock Company, Sky City

Tower, 88 Lang Ha, Dong Da District, Ha Noi.

 1. Contents:

       i.       Reports: Report on activities of the Board of Directors for the year 2017; Report on the Company’s business results for the year 2017 and business plan for the year 2018; Report of Supervisory Board for the year 2017;

      ii.       Approval the 2017 audited financial statements, profit distributrion for the fiscal year 2017 and business plan for the year 2018;

    iii.       Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for the year 2018;

    iv.       Appoiting audit company for the financial year 2018;

      v.       Authorizing the Board of Directors to decide on some contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders between the two annual meetings of the AGM;

    vi.       Approval on resignation and Election supplemented members of the Board of Supervisors for new term 2017-2022;

   vii.       Other issues (if any);

4.      Meeting’s Documents: Please refer to the website of KB Securities VietNam Joint Stock Company: www.kbsec.com.vn

5.      Eligibility for attending the AGM 2018:

§  Shareholders who are eligible to attend the annual general shareholders’ meeting in 2018 (AGM 2018) shall be all shareholders holding KBSV shares as of the cut-off date March 09, 2018 based on the list issued by the Vietnam Depository Securities (VSD);

§  A shareholder can authorize another person to participate in the AGM 2018 by filling in the Letter of Authorization as attached to the Invitation Letter or download from the Company’s website at http://www.kbsec.com.vn. The authorized person should bring the original ID/Passport with the Letter of Authorization when attending the AGM 2018. The authorized person is not allowed to authorize to any third party.

§  Shareholders participate AGM 2018 should bring the original ID/Passport to the AGM.

§  Participants of AGM 2018 shall bear their own costs for meals, accommodation and travel expenses.

6.      Confirmation of attendance at the AGM 2017 and send nomination/candidates for the members’ election of the Supervisory Board in new term of 2017 -2022:

    To ensure the success of the AGM 2018 in a convenient manner, please send the confirmation of attendance and the letter of attorney to attend AGM 2018 (if any), nomination/candidates for the members’ election of the Supervisory Board to KBSV before 15:00 on March 20, 2018 according to the contact information below:

            Office of Board of Directors - KB Securities VietNam Joint Stock Company

            Floor 1&3, Sky City Tower, No. 88 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi

            Tel:      +84.4.37765929             Ext: 3283

            Fax:      +84.4.37765928

            Contact person: Mr. Nguyen Thanh Trung

Yours sincerely,

                                                                          ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

                                                                                            CHAIRMAN

 

 

                                                                                                                        Cho Nam Hoon

 

Supporting documents for 2018 AGM:

1. The annual general shareholder's meeting in 2018

2. Announcement of nominating Supervisory of board's members for term 2017-2022

3. 2018 Annual general Meeting of shareholder's agenda 

4. Letter of Confirmed Attendence

5Letter of authorization

6Submission for the approval on audited financial statements of fiscal year of 2017

7. Submission for the approval on profit distribution of the year 2017

8Submission for the approval on business plan of 2018

9. Submission for the approval on remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board of the year 2018

10Submission for the approval on the appointment of independent auditing company for the fiscal year 2017

11. Authorizing the BOD to decide on some contents under the jurisdiction of GSM

12Letter of nomination of Supervisory of Board's members 

13. Personnal data sheet

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Tin mới hơn
20/11 KBSV_CBTT thành lập Chi nhánh Sài Gòn
20/11 KBSV_CBTT thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
02/11 KBSV_TB chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ
31/10 KBSV-TB-UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho đông hiện hữu của KBSV
31/10 KBSV-Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại VSD
05/10 KBSV- Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng
03/10 KBSV-Nghị quyết HĐQT về triển khai chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
07/09 KBSV_CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
24/08 KBSV-Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
08/08 KBSV_Quyết định của HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
Tin cũ hơn
13/03 KBSV_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
12/02 KBSV_TB về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018
30/01 KBSV_CBTT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính và Vận hành
30/01 KBSV_CBTT Quyết định của HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên BKS
30/01 KBSV_BC tình hình quản trị công ty năm 2017
24/01 KBSV-CBTT đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế
17/01 KBSV_CBTT về việc đổi tên Công ty và Chi nhánh Công ty
16/01 MSI_CBTT xử phạt vi phạm hành chính về thuế
15/12 MSI_CBTT thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
17/11 MSI-Nghị quyết HĐQT về đổi tên Công ty, Website và sửa đổi Điều lệ
 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)