Tin chi tiết
KBSV_CBTT thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
20/11/2018 1:23:51 CH In tin

Ngày 20/11/2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ra quyết định về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh như sau:

 

Người được bổ nhiệm: Ông Đặng Huy Phong theo Quyết định 243/2018/QĐ- HĐQT bổ nhiệm GĐCNHCM

 

Người miễn nhiệm: Ông Phan Hoàng Sơn theo Quyết định 242/2018/QĐ- HĐQT điều chuyển cán bộ

 

 

Trân trọng thông báo!

Tin liên quan
Tin mới hơn
04/01 KBSV-CBTT Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định thành lập chi nhánh công ty
04/01 KBSV_CBTT Giấy phép thành lập và hoạt động Chi nhánh Sài Gòn
02/01 KBSV_CBTT bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
26/12 KBSV_CBTT thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
20/12 KBSV-Nghị quyết HĐQT về việc ban hành điều lệ
14/12 KBSV-CBTT Giấy phép điều chỉnh của UBCKNN
20/11 KBSV_CBTT thành lập Chi nhánh Sài Gòn
Tin cũ hơn
02/11 KBSV_TB chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ
31/10 KBSV-TB-UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho đông hiện hữu của KBSV
31/10 KBSV-Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại VSD
05/10 KBSV- Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng
03/10 KBSV-Nghị quyết HĐQT về triển khai chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
07/09 KBSV_CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
24/08 KBSV-Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
08/08 KBSV_Quyết định của HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
27/07 KBSV_Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
25/07 KBSV_Chấp thuận của UBCK về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)