Tin chi tiết
KBSV_Announcement on the List shareholders to right purchase shares for raising charter capital
02/11/2018 5:33:24 CH In tin

Dear Shareholders,

 


KB Securities VietNam Joint Stock Company (KBSV) hereby announces that the record date to make the list of shareholders entitled to right purchase shares for raising charter capital is November 15, 2018.


KBSV is pleased to announce!

Tin liên quan
Tin mới hơn
Không có tin mới hơn
Tin cũ hơn
02/11 KBSV_TB chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ
31/10 KBSV-TB-UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho đông hiện hữu của KBSV
31/10 KBSV-Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại VSD
05/10 KBSV- Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng
03/10 KBSV-Nghị quyết HĐQT về triển khai chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
07/09 KBSV_CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
24/08 KBSV-Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
08/08 KBSV_Quyết định của HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
27/07 KBSV_Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
25/07 KBSV_Chấp thuận của UBCK về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)