Tin chi tiết
KBSV_TB chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ
02/11/2018 5:04:01 CH In tin

Kính gửi các Cổ đông,

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền để phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ là ngày 15/11/2018.

 

Trân trọng,

Tin liên quan
Tin mới hơn
Không có tin mới hơn
Tin cũ hơn
31/10 KBSV-TB-UBCKNN đã nhận được đầy đủ hồ sơ chào bán cổ phiếu cho đông hiện hữu của KBSV
31/10 KBSV-Thông báo hủy đăng ký chứng khoán tại VSD
05/10 KBSV- Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng
03/10 KBSV-Nghị quyết HĐQT về triển khai chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
07/09 KBSV_CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
24/08 KBSV-Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
08/08 KBSV_Quyết định của HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT
27/07 KBSV_Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
25/07 KBSV_Chấp thuận của UBCK về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
25/07 KBSV_CBTT thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)