Nếu Quý Doanh nghiệp có nhu cầu mua hoặc sáp nhập một doanh nghiệp khác, bán một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư hiện tại, huy động vốn để tài trợ hoạt động kinh doanh hiện tại hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh, cổ phần hóa hoặc niêm yết cổ phiếu/trái phiếu, dịch vụ ngân hàng đầu tư đa dạng của chúng tôi trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập, thị trường vốn nợ và vốn cổ phần sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu với chi phí hợp lý.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, bao gồm:

 

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)