BÁO CÁO PHÂN TÍCH

Tại KBSV, chúng tôi rất đề cao đến chất lượng của hoạt động tư vấn giao dịch cho khách hàng. Xuất phát từ suy nghĩ đó, KBSV đã xây dựng Trung tâm nghiên cứu với các chuyên gia có trình độ phân tích chuyên sâu, đa chiều.

Trung tâm nghiên cứu của KBSV cung cấp các loại báo cáo đa dạng gồm:

            1.    Nhận định thị trường: Market Insight

·         o cáo ngày (Daily Starfish Note)

·         Báo cáo tuần (Weekly Starfish Note)

2.    Báo cáo công ty: Company Report

·         Báo cáo phân tích công ty lần đầu (Coverage Initiation)

·         o cáo cập nhật công ty (Update Company Report)

·         Báo cáo ngắn (Company Note)

3.    Báo cáo ngành: Sector Report

4.    Báo cáo vĩ mô: Macro – Economy Report

·       Hướng dẫn nhà đầu tư (Investor’s guide)

·       Báo cáo vĩ mô (Macro – Economy Reports)

·       Kịch bản Kinh tế Vĩ mô năm (Vietnamese Economy Development Prospects Report)

5.    Chiến lược đầu tư - Investment Strategy

·         Báo cáo cảnh báo (Caution Notice)

·         Báo cáo tiêu điểm tháng (Stock Pick of the Month)

Xem các báo cáo phân tích tại đây

 

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)