HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN TẠI KBSV


Đối tượng

Giấy tờ cần chuẩn bị

Biểu mẫu

Cá nhân trong nước

§  CMND/CCCD còn hiệu lực pháp lý (trong vòng 15 năm kể từ ngày cấp);

Trường hợp có ủy quyền:

§  Hợp đồng ủy quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc được công chứng theo quy định của Pháp luật (nếu có);

§  CMND/CCCD của bên nhận ủy quyền còn hiệu lực pháp lý (nếu có).

 

 §  Hợp đồng mở tài khoản CNTN – 2 bản

§  Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ - 2 bản

§  Hợp đồng MTK giao dịch ký quỹ - 2 bản (nếu có)

 Giấy đăng ký sử dụng sản phẩm KB Dream 8.5

 

 

Tổ chức trong nước

(không phải là Quỹ đầu tư)

§  Giấy chứng nhận ĐKKD - Bản sao công chứng;

§  Mã số thuế - Bản sao công chứng (trường hợp số giấy ĐKKD khác mã số thuế);

§  Giấy đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp - Bản sao công chứng (nếu có);

§  CMND/CCCD còn hiệu lực pháp lý của người đại diện theo pháp luật - Bản sao công chứng;

Trường hợp có ủy quyền:

§  Giấy ủy quyền có nêu rõ nội dung ủy quyền (nếu có);

§  CMND/CCCD của người nhận ủy quyền còn hiệu lực pháp lý – bản sao công chứng (nếu có).

Trường hợp có mở tài khoản ký quỹ:

§  Biên bản họp HĐQT/HĐTV v.v mở tài khoản ký quỹ

§  Quyết định/Nghị quyết HĐQT/HĐTV v.v mở tài khoản ký quỹ

§  Hợp đồng mở tài khoản TCTN – 2 bản

§  Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ - 2 bản

§  Hợp đồng MTK giao dịch ký quỹ - 2 bản (nếu có)

 

 

Tổ chức trong nước là Quỹ đầu tư

§  Hợp đồng mở tài khoản không lưu ký CK tại KBSV;

§  Giấy phép Thành lập và hoạt động - Bản sao công chứng;

§  CMND/CCCD/HC còn hiệu lực pháp lý của người đại diện theo pháp luật (nếu có) - Bản sao công chứng;

Trường hợp Ủy quyền:

§  Giấy ủy quyền có nêu rõ nội dung ủy quyền;

§  CMND/CCCD của người nhận ủy quyền còn hiệu lực pháp lý - Bản sao công chứng.

§ Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ - 2 bản

 

 

Cá nhân nước ngoài

§  Bản sao hợp lệ Hộ chiếu còn hiệu lực – Bản sao công chứng;

Trong trường hợp khách hàng chỉ định, ủy quyền cho người khác giao dịch cần bổ sung:

§  Bản sao hợp lệ CMND/CCCD còn hiệu lực của người được ủy quyền;

§  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của người đại diện giao dịch;

§  Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và lưu ký tại KBSV – 2 bản;

§  Cam kết về việc sử dụng phương thức thông tin giao dịch  (nếu có) – 2 bản

Hồ sơ xin cấp Mã số giao dịch chứng khoán (Trading code):

§  Giấy đăng ký Mã số giao dịch áp dụng cho KHCN– 2 bản;

§ Giấy ủy quyền cho KBSV thực hiện thủ tục đăng ký MSGD - 2 bản;

Trong trường hợp khách hàng chỉ định, ủy quyền cho người khác giao dịch cần bổ sung:

§ Văn bản chỉ định người đại diện giao dịch - 2 bản;

§  Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch - 2 bản;

Hồ sơ mở tài khoản kết nối @ tại Ngân hàng BIDV đối với Cá nhân nước ngoài:

§  Đề nghị kiêm hợp đồng đăng ký thông tin khách hàng và dịch vụ tài khoản - KHCN - 2 bản

§  Giấy ủy quyền sử dụng tài khoản kết nối @BIDV - 2 bản

§  Hộ chiếu của khách hàng + Thị thực (Visa) - Công chứng - 3 bản

 

 

Tổ chức nước ngoài

§  Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ hoặc Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nơi tổ chức thành lập hoặc đăng ký kinh doanh - Bản sao hợp lệ (công chứng/chứng thực theo pháp luật nước ngoài).

§  Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật – bản sao công chứng;

§  Trường hợp tổ chức nước ngoài là quỹ đầu cơ cần bổ sung: bản sao hợp lệ điều lệ quỹ hoặc tài liệu khác giải thích chi tiết về chiến lược đầu tư.

§  Công ty Quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt nam của công ty Quản lý quỹ nước ngoài đăng ký Trading code để quản lý danh mục của NDT NN cần bổ sung thêm bản sao hợp lệ hoặc bản gốc hợp đồng lưu ký giữa công ty quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài với Ngân hàng lưu ký.

Trong trường hợp khách hàng chỉ định, ủy quyền cho người khác giao dịch cần bổ sung:

§  Bản sao hợp lệ CMND/CCCD còn hiệu lực của người được ủy quyền;

§  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán của người đại diện giao dịch;

Lưu ý:

§  Hồ sơ mở tài khoản và xin cấp trading code của TCNN do đại diện có thẩm quyền của tổ chức ký tên và có đóng dấu của tổ chức. Đại diện có thẩm quyền bao gồm:

-       Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc;

-       Người có đủ thẩm quyền ký văn bản theo Điều lệ của tổ chức;

-       Người được chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc uỷ quyền bằng văn bản. Trường hợp này phải bổ sung bản sao hợp lệ giấy ủy quyền và bản dịch Tiếng Việt (bởi thành viên lưu ký hoặc tổ chức hành nghề dịch thuật tại Việt Nam, nếu tài liệu lập bằng các tiếng nước ngoài khác ngoài tiếng Anh).

§  Hợp đồng mở tài khoản giao dịch và lưu ký tại KBSV – 2 bản;

§  Hợp đồng mở tài khoản giao dịch CK không lưu ký tại KBSV – 2 bản - bản tiếng Anh;

§  Cam kết về việc sử dụng phương thức thông tin giao dịch  – 2 bản

Hồ sơ xin cấp Mã số giao dịch chứng khoán (Trading code):

§ Giấy đăng ký Mã số giao dịch áp dụng cho KHTC –2 bản;

§  Giấy ủy quyền cho KBSV thực hiện thủ tục đăng ký MSGD– 2 bản;

Trong trường hợp khách hàng chỉ định, ủy quyền cho người khác giao dịch cần bổ sung:

§  Văn bản chỉ định người đại diện giao dịch;

§  Phiếu thông tin về người đại diện giao dịch;

Hồ sơ mở tài khoản kết nối @ tại Ngân hàng

BIDV: Đề nghị kiêm hợp đồng MTK - 1 bản, Ủy quyền sử dụng - 1 bản, Bản cam kết - 1 bản

        

 

 

Lưu ý:  

Kể từ ngày 01/8/2011, Nhà đầu tư được phép mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán (CTCK) khác nhau. Tại mỗi một CTCK, Nhà đầu tư được mở một tài khoản giao dịch chứng khoán;  

Trong hồ sơ mở tài khoản tại CTCK thứ hai trở đi, Nhà đầu tư chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin: Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán đã mở mà Nhà đầu tư đứng tên hoặc Nhà đầu tư ủy quyền, mã số các tài khoản và tên CTCK; 

 

Tại KBSV, Quý khách hàng có thể mở tài khoản thông qua 3 kênh:  
 

Trực tiếp tại sàn giao dịch:         

Hội sở chính: Tầng 1 & 3 tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội  

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 9, 115 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 2, 180-192 Nguyễn Công trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh 

Trực tuyến qua KB-Open: Khách hàng có thể truy cập trên website của KBSV tại địa 

chỉ: www.kbsec.com.vn, mục KB-Open để mở tài khoản. 

 

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)