HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN KB-OPEN

1.   Bước 1: Đăng nhập màn hình khai báo các thông tin cá nhân:

https://kbtrade.kbsec.com.vn/WebOnlineTrading/ZAccount/OpenAccount

 

1.1.   Thông tin chủ tài khoản:

Quý khách hàng điền đầy đủ và chính xác các thông tin cần thiết (Hình 1):

Loại khách hàng: chọn cá nhân/tổ chức

Chi nhánh mở tài khoản:

Chọn KBSV Hội sở nếu Nhà đầu tư gửi hồ sơ mở tài khoản và muốn thực hiện giao dịch tại Trụ sở chính KBSV tại Hà Nội

Chọn KBSV Chi nhánh HCM nếu Nhà đầu tư gửi hồ sơ mở tài khoản và muốn thực hiện giao dịch tại Chi nhánh KBSV tại TP. Hồ Chí Minh

Các thông tin khác: Tên khách hàng, giới tính, ngày sinh, số CMND….

Lưu ý: Các trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc

Hình 1: Thông tin chủ tài khoản

1.2.   Thông tin chứng khoán và kiến thức đầu tư chứng khoán (Hình 2)

 


 

Hình 2: Thông tin chứng khoán và kiến thức đầu tư chứng khoán

 

1.3.   Thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán

Quý khách hàng lựa chọn các thông tin về loại chứng khoán giao dịch, phương thức giao dịch, phương thức thông báo kết quả giao dịch, hình thức gửi sao kê hằng tháng, phương thức khấu trừ thuế mong muốn (Hình 3).

Hiện tại, theo quy định của Bộ tài chính, sẽ có 2 phương pháp khấu trừ thuế là: khấu trừ một lần 20% vào cuối năm hoặc khấu trừ trực tiếp 0.01% trên mỗi giao dịch Bán. Tùy theo nhu cầu thực tế của bản thân mà quý khách hàng điền phương thức khấu trừ phù hợp. Đối với khách hàng tổ chức, không cần phải điền vào phần này.

 


 

Hình 3: Thông tin liên quan đến giao dịch chứng khoán

 

1.4.   Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan

Quý khách hàng khai báo trong trường hợp có người có quyền thụ hưởng liên quan (Hình 4).

 


 

Hình 4: Thông tin về người có quyền thụ hưởng liên quan

 

1.5.   Thông tin về người ủy quyền liên lạc

Quý khách hàng khai báo trong trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch (Hình 5). Lưu ý: đối với ủy quyền cá nhân cho cá nhân phải có xác nhận của cơ quan công chứng hoặc đơn vị quản lý địa phương có thẩm quyền.

 


 

Hình 5: Thông tin về người ủy quyền liên lạc

 

1.6.   Lựa chọn số tài khoản lưu ký

Quý khách hàng có thể lựa chọn số tài khoản lưu ký theo ý muốn hoặc nhấn vào nút Copy of man hinh 6.bmp để chọn số tài khoản bất kỳ (Hình 6).

Lưu ý: Quý khách chỉ có thể lựa chọn số tài khoản lưu ký chưa có trong hệ thống KBSV và số tài khoản này có thể được giao dịch viên KBSV thông báo thay đổi do yêu cầu quản lý tại KBSV.

 


 

Hình 6: Lựa chọn số tài khoản lưu ký

Sau khi khai báo xong các thông tin cần thiết, Quý khách hàng nhập mã xác nhận bên cạnh và nhấn vào nút Copy (2) of man hinh 6.bmp để hoàn thành khai báo thông tin mở tài khoản.

Thông  tin khai báo mở tài khoản được khai báo thành công (Hình 7):

 


 

Hình 7: Thông báo đăng ký thành công

 

2.   Bước 2: In và ký Hợp đồng mở tài khoản

Sau khi khách hàng đăng ký thành công mở tài khoản online, thực hiện tra cứu lại số tài khoản và nhấn vào “in đăng ký” (Hình 8) tại phần tra cứu mở tài khoản.