Hội đồng quản trị

Ông Park Chun Soo hiện là Managing Director của Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc. Ông Park tốt nghiệp ngành kinh tế, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc năm 1995. Ông Park đã gắn bó với tập đoàn tài chính KB qua nhiều năm với kinh nghiệm đa dạng ở nhiều vị trí tại Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên: Ngân hàng KB, Đầu tư & Chứng khoán KB.

Ông Park Chun Soo chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam kể từ ngày 24/03/2018.

Ban điều hành
Các Ủy ban trực thuộc HĐQT

 

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)