Hội đồng quản trị

Ông Cho Nam Hoon hiện là Giám đốc mảng Kinh doanh Toàn cầu của Công ty TNHH Chứng khoán KB Hàn Quốc. Ông Cho tốt nghiệp ngành kinh tế, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc năm 1994. Trước khi gia nhập Tập đoàn Tài chính KB, ông Cho đã gắn bó và giữ cương vị lãnh đạo tại Công ty Chứng khoán Deawoo Hàn Quốc trong vòng 20 năm.

Ông Cho Nam Hoon chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam kể từ ngày 17/11/2017.

Ban điều hành

Ông Mạc Quang Huy là Tổng Giám đốc của KBSV từ tháng 01/2013. Ông Huy là một chuyên gia tài chính với trên 19 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính và ngân hàng đầu tư. Ông Huy có 09 năm kinh nghiệm làm việc tại KPMG Việt Nam và Anh Quốc (1996-2005) với tư cách là Giám đốc Kiểm toán các ngân hàng và Giám đốc Cao cấp phụ trách mảng Tư vấn tài chính của KPMG Việt Nam. Từ 2005 tới 2010, Ông Huy đảm nhiệm nhiều vị trí cao cấp tại các ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới như Lehman Brothers, Nomura tại Nhật Bản và Australia. Giai đoạn từ 2010-2012, Ông là Phó Tổng Giám đốc trực tiếp tham gia điều hành mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và sau đó phụ trách mảng Dịch vụ Chứng khoán của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long (TLS). Ông Huy chính thức được bổ nhiệm vị trí thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán KB Việt Nam kể từ ngày 20/06/2017. 

Ông Huy là thạc sỹ MBA tại trường Herriot Watt, UK (2006), hội viên của Hiệp hội Chứng khoán và Đầu tư Công chứng Anh Quốc (MCSI). Ông Huy hiện là hội viên Hội Kế toán viên Công chứng Anh Quốc (ACCA) kiêm Chủ tịch Ủy ban Cố vấn ACCA tại Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2016). Ông Huy là Tác giả cuốn sách tài chính "Cẩm nang Ngân hàng Đầu tư" và nhiều bài báo, phỏng vấn được đăng tải trên các báo và tạp chí tài chính chuyên ngành.

Các Ủy ban trực thuộc HĐQT

 

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)