Đội ngũ tư vấn của KBSV sẽ giúp Quý Doanh nghiệp tự tin thực hiện đầu tư với việc KBSV sẽ hỗ trợ Quý Doanh nghiệp trong suốt giao dịch, gồm:  

 • Lập chiến lược;
 • Tìm kiếm đối tượng mục tiêu;
 • Đánh giá đối tượng mục tiêu;
 • Xác định giá trị giao dịch;
 • Đàm phán giá và các điều khoản giao dịch;
 • Chấp thuận pháp lý; và
 • Thực hiện giao dịch.

Mối quan hệ của chúng tôi với các đối tác, là bên mua hoặc tư vấn cho bên mua; và sự tiếp cận dễ dàng với cơ sở khách hàng doanh nghiệp trong và ngoài nước cho phép chúng tôi kết nối bên mua và bên bán một cách hiệu quả.

 

Khách hàng tiêu biểu sử dụng dịch vụ tư vấn M&A

KBSV đã tư vấn thành công cho một số thương vụ M&A và đang trong quá trình hoàn tất một số thương vụ khác:

 

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)