BIỂU MẪU & ỨNG DỤNG

 

1.       Mẫu Mở tài khoản

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán – KH cá nhân

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán – KH tổ chức

Giấy ủy quyền giao dịch chứng khoán – KH tổ chức

Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin khách hàng

2.       Mẫu Mở tài khoản kết nối core bank

Đề nghị mở tài khoản BIDV@Securities - KH cá nhân  

Phụ lục đăng ký mở tài khoản BIDV@Securities- KH cá nhân

Phiếu đăng ký sử dụng phương thức giao dịch tiền  tại KBSV (BIDV)  

Phiếu đăng ký sử dụng phương thức giao dịch tiền với Dịch vụ kết nối chi tiết MSB

3.       Mẫu Đăng ký dịch vụ

Giấy đăng ký dịch vụ giao dịch chứng khoán

Giấy đăng ký thay đổi Dịch vụ tiện ích giao dịch chứng khoán

 

4.       Mẫu Hợp đồng dịch vụ tài chính

 
          Hợp đồng Mở tài khoản giao dịch ký quỹ

 

5.       Mẫu Lưu ký – Thực hiện quyền

Phiếu gửi chứng khoán giao dịch

Phiếu gửi chứng khoán giao dịch (có điều chỉnh thông tin ngày cấp chứng minh thư)

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán

Giấy đăng ký đặt mua chứng khoán

6.       Mẫu Giao dịch chứng khoán lô lẻ

Hợp đồng giao dịch chứng khoán lô lẻ

7.       Mẫu Quản lý Sổ cổ đông

Giấy yêu cầu chuyển nhượng cổ phần

Đơn đề nghị phong tỏa cổ phần

Đơn đề nghị giải tỏa cổ phần

Giấy đề nghị thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Đề nghị thay đổi thông tin cổ đông

 

8.       Mẫu đăng ký giao dịch CCQ mở Vinawealth

         

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)