Với mối quan hệ và hiểu biết sâu sắc của chúng tôi về các quy định cũng như yêu cầu thực tế của cơ quan chức năng, bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, hồ sơ của Quý Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ sau của KBSV sẽ được đẩy nhanh tiến độ:

 

 • Phát hành cổ phiếu ra công chúng (lần đầu và các lần tiếp theo);
 • Phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 • Bảo lãnh phát hành cổ phiếu;
 • Niêm yết cổ phiếu; và
 • Đấu giá cổ phiếu.

 

 Khách hàng tiêu biểu sử dụng dịch vụ thị trường vốn cổ phần

KBSV đã tư vấn thành công cho các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu với tổng giá trị gần 200 triệu USD.

 

 
 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)