Ngôn ngữ
Nguồn:
Ngày tháng
Tên tài liệu:
Loại tài liệu:
Số trang
Kích thước
Tải tài liệu lên: Duyệt...

Nếu Quý Doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn nợ để tài trợ cho hoạt động kinh doanh hện tại; hoặc mua chiến lược; hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh; hoặc tài trợ dự án, Chúng tôi sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ để Quý Doanh nghiệp thực hiện huy động vốn nợ bao gồm: 

 • Phát hành trái phiếu ra công chúng
 • Phát hành trái phiếu riêng lẻ
 • Thu xếp vốn
 • Bảo lãnh phát hành trái phiếu

 

Nguyên tắc tư vấn của chúng tôi là giúp doanh nghiệp phát triển tổng thể thông qua các giải pháp tài chính chiến lược. Do đó, chúng tôi luôn tư vấn cấu trúc sản phẩm tài chính cho doanh nghiệp trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

 

Khách hàng tiêu biểu sử dụng dịch vụ thị trường vốn nợ

 

KBSV đã tư vấn thành công cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, bảo lãnh phát hành trái phiếu, thu xếp vốn với tổng giá trị gần 900 triệu USD từ năm 2011 đến nay.

 

 

 

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)