THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM COVERED WARRANT

 

Tài liệu đào tạo chứng quyền

 

Bộ hỏi đáp FAQ

 

Bộ sách ảnh

 

Clip giới thiệu tổng quát:

https://www.youtube.com/watch?v=omlrAM8HwAA

 

Clip trình bày giao dịch:

https://drive.google.com/file/d/1XxTwtTxfAcxXZEJcKd-3O0D7hKJYn0Vo/view

 

 • HNX
  61,33
  -0,19 (-0,31%) 
 • HSX
  573,37
  -1,11 (-0,19%) 
 • 41,97
  0,05 (0,12%) 
 • 627,91
  1,29 (0,21%) 
 • 113,83
  3,64 (3,30%) 
Copyright © 2018 - Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)